A gyermekek számára a járvánnyal együtt járó bizonytalanság még a felnőttekénél is fokozottabb szorongással jár együtt, hiszen kevesebb információval rendelkeznek, kevésbé látják át az összefüggéseket, így sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben vannak. A betegség, a halál a járvány előtti életünkhöz képest fenyegetőbbé, a mindennapokhoz jóval közelebbivé vált. A gyermekek közül fokozottan veszélyeztettek azok a csoportok, amelyek már a pandémiát megelőzően is érintettek voltak valamilyen mentális zavarban. Őket és családjaikat a járvány közvetlen és közvetett hatásai rendkívül nagy kihívások elé állították. Hazánkban az elmúlt időszakot az alacsony jövedelemmel rendelkező, az egyszülős, valamint azok a családok szenvedték meg leginkább, amelyekben már a pandémia előtt is fennállt a mentális zavar, illetve amelyekben valamilyen okból a család működése diszfunkcionális. A gyermekek csoportján belül is aránytalanul nagy mértékben érintettek a valamilyen mentális nehézséggel küzdő kamaszok, illetve gyerekek és az őket nevelő családok.

kutatások alapján a járványidőszak alatt megnövekedtek a szorongásos, depressziós tünetek, illetve a poszttraumás stresszzavar előfordulása a gyermekek körében. Világszerte a mentális betegségben érintett gyermekek 83 százaléka számolt be arról, hogy a tünetei a járvány alatt rosszabbodtak. Magyarországon a szülők 54 százaléka állította, hogy gyermeke mentálisan megsínylette a járványt. Ugyanakkor kevesen kérnek és kapnak segítséget, mivel a segítségkérés hazánkban sokszor még ma is nehezen megy, emellett a pszichológiai és pszichiátriai segítséget nyújtó helyek kapacitásai elfogytak.

depresszióval küzdő gyerekek nehezen boldogulnak az iskolai teendőikkel, kevésbé tudnak értelmes tevékenységet találni maguknak, és számukra jelentős problémákat okozhat az újranyitás, az iskolába, közösségbe való visszatérés.

Az autizmus-spektrumzavarban érintett gyerekeknek nagy nehézséget jelentett például az, hogy a fejlesztő foglalkozások és az iskola nyújtotta keretek megszűntek, mely bizonytalansághoz, a család életében pedig sokszor kezelhetetlen stresszhez vezetett. Az ADHD-s gyerekeket súlyos kihívás elé állította az összezártság, ez pedig a tünetek rosszabbodását, a családi erőforrások „megcsappanását” hozta magával.

A másik kifejezetten érintett csoport a 11-18 éves korosztály, akik számára az jelenti a fokozott nehézséget, hogy pszichológiai fejődésükben egy olyan szenzitív periódusban érte őket a járvány, melyben legfontosabb feladataik közé tartozik a saját identitás kialakítása, illetve a szülőkről való leválás. A serdülőkori agyi, hormonális változások miatt ez egy szabályozatlanabb, érzelmileg zűrzavaros időszak, melyben a serdülőt a kockázatvállalóbb viselkedés, újdonságkeresés jellemzi, emellett kortársakkal való kapcsolatrendszer szorosabbá válik, míg a szülőkkel való kapcsolatban megszaporodnak a konfliktusok. Az agy srtukturálisan is átalakul ebben az időszakban, a prefrontális cortexben változások zajlanak, amik lehetővé teszik olyan magasabb rendű funkciók kialakulását, mint a különböző perspektívák összehasonlítása, a személyes célok összeegyeztetése mások céljaival, a saját élettörténetünk ok-okozati összefüggéseinek megértése, illetve ezek integrálása egy elképzelt jövővel. Mindehhez különösen fontos, hogy hatékonynak érezhessék magukat, ami az elmúlt időszakban az online kapcsolatok miatt sokkal nehezebbé vált. Sokszor elmagányosodtak, a bizonytalan, online kapcsolatok nem jelentettek elég visszajelzést számukra. Az ő pszichológiai megsegítésük minél előbb szükséges, hiszen a serdülőkori fejlődési szakasz mindenképpen bekövetkezik, és a későbbiekben nehezen orvosolható hátrányt jelent, ha ebben valami miatt nagy hiányosságok vannak. Ezt a korosztályt is érintik az újranyitással kapcsolatos nehézségek, félelmek, melyben nagy segítség lehet számukra, ha megfelelő pszichológiai segítséghez jutnak.

Források:

https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/download/13034/14742

https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/download/13035/14743

https://www.annafreud.org/media/11992/coronavirus-emerging-evidence-issue-2.pdf

https://www.annafreud.org/media/11643/coronavirus-emerging-evidence-1-final.pdf

https://qubit.hu/2021/06/23/figyelemzavarokkal-alvasproblemakkal-es-motivalatlansaggal-kuzdenek-a-magyar-gyerekek-a-jarvany-hozadekakent

Mentalizáció a klinikai gyakorlatban könyv