Egészségügyi ellátásból részben vagy teljesen kiszorultak orvosi ellátása

KINEK SEGÍTÜNK

A betegségen, fogyatékosságon kívül számos más olyan élethelyzet vagy adottság van, amely mellett lehetetlenné válik valaki egészségügyi ellátása, vagy abban segítségre szorul. Így előfordulhat, hogy az érvényes tb-kártyával valamilyen okból nem rendelkezők, az ellátás országában nyelvi korlátokba ütközők, esetleg befogadó állomásokon lévők, hajléktalanszállókon vagy mélyszegénységben élők fizikai és mentális betegségei diagnosztizálás és kezelés nélkül maradnak. Ellátásuk hiánya egészségi állapotukat nagyban befolyásolja, különösen igaz ez a kevésbé látható mentális betegségekre, trauma okozta pszichés problémákra.

MIBEN SEGÍTÜNK

A Medspot Alapítvány orvosai és ápolói az adományokból felhalmozott eszközöknek köszönhetően hosszú távon tud majd orvosi segítséget nyújtani olyan felnőttek és gyermekek számára, akik kiszorulnak az egészségügyi rendszer biztosította ellátásból. Megfelelő szakmai szervezetekkel együttműködve kistérségi komplex szűrőprogramunk kidolgozását is tervezzük. De az alapítvány – nevéből adódóan is – nyitott valamely akut helyzetben olyan egészségügyi segítségnyújtásra, amelyre szakmailag alkalmas.

Kapcsolat
Telefon: +36 1 599 9911
Email: orvosisegitseg@medspot.hu
Levelezési cím:
1126 Budapest, Derkovits utca 7.